Genesis Water Technologies ја добива наградата за иновации во Северна Америка за 2020 година - Десалинизација на морска вода

Сподели на Твитер
Twitter
Сподели на поврзани
Скопје
Сподели на е-пошта
Е-пошта

На Genesis Water Technologies, Inc. и беше доделена наградата за иновации во Нов производ во Северна Америка во 2020 година, за третман на десалинизација на морска вода.

Оваа награда објавена во 4-тиот квартал од 2020 година, ги признава напорите на Genesis Water Technologies (GWT) во оптимизација на процес на сол и сол на морска вода од процесот на предтретман вклучувајќи ја и интеграцијата на нашата Генклин-Муни напреден течен раствор за дезинфекција на оксидација со 2.0-2.8 пати потенцијал за оксидација на хлор до нашиот одржлив GWT Зеоторб течен био-органски флокулант заедно со други прилагодувања на модуларниот процес на одсолнување за да се оптимизира ефикасноста.

Ова признание го потврдува достигнувањето во процесот на одсолнување од страна на (GWT) за оптимизирање на оперативните трошоци бидејќи достапноста и недостигот на вода стануваат поочигледни во регионите низ целиот свет.

Ве молам проверете мраз.com за дополнителни специфични детали за ова престижно признание.