Видеа за третман на вода

Иновации за борба против недостаток на вода

Корпоративно видео (англиски)

Иновации пред Комбатир Ескасез де Агуа

Корпоративно видео (шпански)

GWT Домашни системи за повторна употреба на вода кои вклучуваат специјализирана електрокоагулација

(Германски верзија)
(Шпанска верзија)

Системи за повторна употреба на индустриски отпадни води GWT кои вклучуваат специјализирана електрокоагулација

(Германски верзија)
(Шпанска верзија)

Решенија на системот за обратна осмоза на длабоката бука вода

Био-органски flocculant демо демо-индустриски отпадни води Zeoturb

Дали сте заинтересирани за одржливи решенија за третман на вода за генезис вода технологии?