Видеа за третман на вода

Иновации за борба против недостаток на вода

Корпоративно видео (англиски)

Иновации пред Комбатир Ескасез де Агуа

Корпоративно видео (шпански)

GWT Домашни системи за повторна употреба на вода кои вклучуваат специјализирана електрокоагулација

(Германски верзија)
(Шпанска верзија)

Системи за повторна употреба на индустриски отпадни води GWT кои вклучуваат специјализирана електрокоагулација

(Германски верзија)
(Шпанска верзија)

Решенија на системот за обратна осмоза на длабоката бука вода

Зеотурб био-органски течен флокулант за прочистување на водата

Медиуми за третман на Natzeo
Видео за објаснувачи

англиска верзија

Видео за објаснување за специјализирана технологија за електрокоагулација

Англиската верзија

Специјализирана технологија за третман на EOX
Видео за објаснувачи

Англиската верзија

Mbio MBBR (Пречистување на отпадни води со биофилм со подвижни кревети) - Објаснувачко видео

Англиската верзија

GWT конзорциум W2EP Систем за гасификација на отпад до енергија - Објаснувачко видео

Англиската верзија

Дали сте заинтересирани за одржливи решенија за третман на вода за генезис вода технологии?