Медиуми за третман на вода и Флокуланти

Дали сте заинтересирани за одржливи решенија за третман на вода за генезис вода технологии?